กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ณัฐพล ศรีแสงทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สุชาดา พลากร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0