ข่าวประชาสัมพันธ์
รับทุนการศึกษานักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 352) 18 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู ปี2562 และขอแสดงความยินดี กับ ผอ.โกวิทย์ สุขขา ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น , ค (อ่าน 357) 18 ม.ค. 62
เมื่อวันที่ 21-23 ธค 61 ร.ร.อ่อนวิมลฯได้เป็นตัวแทน สพป.กพ.1เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระ (อ่าน 409) 14 ม.ค. 62
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 ร.ร.อ่อนวิมลฯ ได้ผ่านการประเมินรอบที่ 3 "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปี2561-2564 โ (อ่าน 511) 24 ก.ย. 61
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61...ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กพ.1 มอบรางวัลให้กับ นายโกวิทย์ สุขขา ผู้อำนวยการ (อ่าน 527) 12 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ด.ช.อภิวัต โพธิ์ศรี และรองประธานนักเรียน ด.ช. (อ่าน 295) 12 ก.ค. 61
ร.ร.อ่อนวิมลฯขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ใ (อ่าน 431) 12 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 433) 09 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 โรงเรียนอ่อนวิมลฯเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับก (อ่าน 334) 18 ก.ย. 60
เมื่อวันที่ 15-17 ก.ย.60 โรงเรียนอ่อนวิมลฯได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไทรงาม เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหั (อ่าน 424) 18 ก.ย. 60
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 นายโกวิทย์ สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรีย (อ่าน 343) 09 ส.ค. 60
ร.ร.อ่อนวิมลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบศรลม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับช (อ่าน 667) 24 ก.ค. 60
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. 60 (อ่าน 362) 14 ก.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษา (อ่าน 362) 22 มี.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 391) 28 ก.พ. 60
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษา (อ่าน 409) 21 ก.พ. 60
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูวิภาพร (อ่าน 447) 13 ธ.ค. 59
ต้อนรับ ผอ. โกวิทย์ สุขขา (อ่าน 378) 13 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 532) 23 พ.ย. 59
กิจกรรม คำสัญญาของหนู (อ่าน 414) 23 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังสามัคคี (อ่าน 341) 23 พ.ย. 59
ทำบุญ เลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการย้าย โรงเรียน (อ่าน 338) 04 พ.ย. 59
ASEAN DaY (อ่าน 431) 15 ส.ค. 59
วันแม่ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา (อ่าน 547) 15 ส.ค. 59
รณรงค์ออกเสียงประชามติ (อ่าน 407) 04 ส.ค. 59
วันภาษาไทย ๒๕๕๙ (อ่าน 453) 03 ส.ค. 59
นักฟุตบอลโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎณ์วิทยา มอบรางวัลแห่งความสำเร็จไว้ให้โีงเรียน กับการแข่งขันฟุตบอล โครงก (อ่าน 501) 11 ก.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 421) 01 ก.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา จัดกิจกรรม อบรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย (อ่าน 404) 01 ก.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 2559 (อ่าน 419) 01 ก.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ (อ่าน 483) 30 มิ.ย. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 518) 22 มิ.ย. 59
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา 2559 (อ่าน 540) 09 มิ.ย. 59
นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฏร์ รับการประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 1833) 02 มิ.ย. 59
นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฏร์ รับการประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 407) 02 มิ.ย. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยาจัดกิจกรรมเสริมอาชีพระหว่างเรียน ทำขนมถ้วยฟู (อ่าน 504) 01 มิ.ย. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยา กล่าวทักทายนักเรียนเปิดเรียนวันแรก (อ่าน 494) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฏร์วิทยารับรางวัล คะแนนสอบ o-net ม.3 ที่ 1 ของโรงเรียนอำเภอไทรงาม (อ่าน 457) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวืมลราษฏร์วิทยาจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 2558 (อ่าน 480) 29 มี.ค. 59
โรงเรียนอ่อนวิมลราษกร์วิทยา รับการประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 519) 17 มี.ค. 59